Trẻ thiếu vitamin D, lớn dễ bị sâu răng

 

 

Một nghiên cứu trên trẻ em ở Mỹ và một số quốc gia khác cho thấy vitamin D có liên quan với giảm 50% tỷ lệ mắc sâu răng.

Tiến sĩ Philippe Hujoel thuộc ĐH Washington ở Seattle, người tiến hành nghiên cứu cho biết vai trò của vitamin D trong hỗ trợ sức khỏe xương là không phải tranh luận, song sự khác nhau lớn vẫn tồn tại trên phương diện lịch sử về vai trò của vitamin D trong trong ngừa sâu răng.

Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ kết luận vitamin D mang lại lợi ích trong kiểm soát sâu răng song Hiệp hội Nha khoa Mỹ không nhất trí dựa trên những bằng chứng tương tự. Tuy nhiên sau nhiều năm nghiên cứu, Hiệp hội đã nhận thấy vai trò của vitamin D thực sự có lợi trong cuộc chiến phòng chống sâu răng.

 

 

N. Diệp
Theo IP