Điều trị trúng đích trong ung thư

1. Nguyên tắc cơ bản trong điều trị ung thư

Có hơn 200 loại ung thư (UT) khác nhau. Khi bệnh được phát hiện có thể hoàn toàn khác nhau về giới tính, lứa tuổi, giai đoạn bệnh, tình trạng sức khỏe…Vì vậy khi thày thuốc xây dựng phác đồ điều trị cho người bệnh, cần tuân theo những nguyên tắc sau:

2. Điều trị trúng đích là gì?

Điều trị trúng đích (còn gọi là trúng đích phân tử) là dùng thuốc cản trở các phân tử đặc hiệu, nhằm kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của ung thư. Điều trị trúng đích trong ung thư nói một cách đơn giản là phương pháp nhằm vào tế bào ung thư mà diệt. Với quan niệm này thì bất kỳ loại thuốc nào mà chỉ tìm đến tế bào ung thư để diệt nhờ nhận ra được những nét khác thường của các tế bào này hoặc đánh vào những chỗ “sơ hở” của tế bào ung thư (mà tế bào bình thường không có) trong khi không gây ra hoặc gây rất ít tác động đến tế bào lành, đến chức năng bình thường của các cơ quan, bộ phận đều được coi là điều trị đích.

Điều trị trúng đích là tiến bộ mới trong lĩnh vực chuyên sâu của điều trị nội khoa đối với ung thư, nhờ ứng dụng các thành tựu trong nghiên cứu về sinh học phân tử. Điều trị trúng đích có thể dùng đơn độc hoặc phối hợp với các phương pháp kinh điển như phẫu thuật, chiếu tia xạ , điều trị bằng hóa chất nhằm kéo dài thời gian sống và giảm bớt tác dụng phụ nghiêm trọng cho người bệnh. Hiện nay, đang nghiên cứu và áp dụng điều trị trúng đích trong nhiều loại ung thư như: vú, phổi, đại trực tràng, gan, tụy, vùng đầu cổ…

3. Các thuốc điều trị trúng đích

Có nhiều loại thuốc tác động vào đích, vào các quá trình khác nhau để kìm hãm sự phát triển của khối u. Với các thuốc được phát hiện và nghiên cứu cho đến nay, chúng ta có thể phân nhóm theo cơ chế tác dụng chính như sau:

 

Trong mỗi nhóm lại có những thuốc thuộc loại các phân tử nhỏ, có những thuốc thuộc loại kháng thể đơn dòng. Có những thuốc vừa có tác dụng theo các cơ chế như loại 1 vừa có tác dụng như loại 2 hoặc vừa có tác dụng như loại 1 vừa có tác dụng như loại 3.

Thuốc được dùng nhiều hiện nay là:

4. Những điều cần biết thêm về điều trị trúng đích trong ung thư